,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων

Γραμμή Εξυπηρέτησης του Πολίτη


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEWEL (173/17-3-2014)

Προμήθεια Εξοπλισμού στα πλαίσια υλοποίησης του«JEWEL» (Joint Easily Wafted East Laboratory Model – JEWEL) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «SOUTΗ EAST EUROPE»
[20-03-2014]

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ: Δράση ευαισθητοποίησης «Ημέρα των δικαιωμάτων στην Πάτρα», που θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, 17.30 - 21.30, κτίριο «Αγορά Αργύρη» (Αράτου & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα)

  Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δράση ευαισθητοποίησης «Ημέρα των δικαιωμάτων στην Πάτρα», που θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, 17.30 - 21.30, κτίριο «Αγορά Αργύρη» (Αράτου & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα). H δράση υλοποιείται από την «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας - ΑΔΕΠ ΑΕ» με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας «Υποστήριξη Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών» Δήμου Πατρέων. Αποτελεί μέρος των ολοήμερων δράσεων προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και ευαισθητοποίησης, που περιλαμ¬βάνουν την παρουσία του Συνηγόρου του Πολίτη στην Πάτρα και υποδοχή των πολιτών για την κατάθεση αναφορών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών φορέων από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατάρτισης - εκπαίδευσης, έρευνας, συμβουλευτικής και απασχόλησης, με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
[14-03-2014]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEWEL (163/14-3-2014)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε Αρχιτέκτονα Μηχανικό ΠΕ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), στα πλαίσια υλοποίησης του Διασυνοριακού Ευρωπαϊκού Έργου JEWEL 2007 – 2013, σύμφωνα με την αριθ. 47/2014 απόφαση του ΔΣ της ΑΔΕΠ Α.Ε.
[14-03-2014]
 
.