,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SUMMIT (160/7-11-2015)

Ανάθεση Σύμβασης υπηρεσιών - προμήθειας με ένα/μία εξειδικευμένο ελεύθερο επαγγελματία (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για τη διοργάνωση διημερίδας - εργαστηρίου (Workshop)του έργου SUMMIT- (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013
[09-03-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ ΤΟΠΣΑ (62/27-2-2015)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε Πτυχιούχο Οικονομολόγο ΠΕ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου « Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρα» ως συντονιστής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΤΟΠΣΑ» σύμφωνα με την αριθ. 15/14-02-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.
[02-03-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) (595/11-12-2014)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε Πτυχιούχο ΑΤΕΙ Διοίκησης & Οικονομίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) σύμφωνα με την αριθ. 155/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.
[22-12-2014]
 
.