,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Αριθ. Πρωτ.: 351/17.11.2015) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου CIELO (CITY PORT ECO LOGISTICS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007 - 2013

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου CIELO (CITY PORT ECO LOGISTICS) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Ιταλία 2007 - 2013, προτίθεται να συνεργαστεί με εξειδικευμένο ελεύθερο επαγγελματία (νομικό ή φυσικό πρόσωπο)για την : 1. Προμήθεια τουλάχιστον 100 τεμαχίων ΦΟΥΤΕΡ (μακρυμάνικα, με μανσέτα και λάστιχο στο κάτω μέρος, ψηφιακή εκτύπωση 4χρωμία, στάμπα εμπρός και στο μανίκι, σε μεγέθη: Μ, L, XL, XXL) 2. Εκτύπωση τουλάχιστον 2.000 τεμ. φυλλαδίων (χαρτί velvet, βάρους 150 γρ., τετραχρωμία, μέγεθος Α4, τρίπτυχο.)
[20-11-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου JOY WELCULT του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα- Ιταλία, για τη δημιουργία Γραφείου Πληροφόρησης Οικομουσείου περιαστικής περιοχής Πατρών.

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. ΟΤΑ (ΑΔΕΠ Α.Ε.) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWLEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) του Διασυνοριακού Προγράμματος INTERREG Ελλάδα- Ιταλία, για την δημιουργία του Γραφείου Πληροφόρησης Οικομουσείου περιαστικής περιοχής Πατρών που θα έχει τον τίτλο “Οίκοθεν” - Γραφείο Πληροφόρησης Οικομουσείου περιαστικής περιοχής Πατρών (Patras Ecomuseum Info-Desk) Χώρος Εκπαίδευσης κΆ ανάδειξης της Φυσικής κΆ Πολιτιστικής Κληρονομιάς και σύμφωνα με την αριθ.103/2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε. προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών, με ένα/μια (1) εξειδικευμένο ελεύθερο επαγγελματία (νομικό ή φυσικό πρόσωπο).
[19-10-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου SUMMIT - (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών ΑΕ OTA (ΑΔΕΠ ΑΕ) στo πλαίσιο υλοποίησης του έργου SUMMIT - Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies που ανήκει στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα Ιταλία 2007 – 2013 (European Territorial Cooperation Programme Greece - Italy 2007 – 13), με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό συνολικού προϋπολογισμού Εικοσιεννέα χιλιάδων Ευρώ (29.000 ¤) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από τεχνική και οικονομική άποψη, με τίτλο: "Δημιουργία ενός EcoMobility Παρατηρητήριου (5.4.6) του έργου SUMMIT"
[09-10-2015]
 
.