,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣ ΤΟΠΣΑ (62/27-2-2015)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε Πτυχιούχο Οικονομολόγο ΠΕ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου « Τοπικό Σχέδιο για την απασχόληση προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της Πάτρα» ως συντονιστής στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΤΟΠΣΑ» σύμφωνα με την αριθ. 15/14-02-2015 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.
[02-03-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) (595/11-12-2014)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε Πτυχιούχο ΑΤΕΙ Διοίκησης & Οικονομίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) σύμφωνα με την αριθ. 155/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.
[22-12-2014]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΤΕ έργο 4.1.β. / Διακρατικό θεματικό εργαστήριο στην Πάτρα (30.6.2014)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕΠ ΑΕ, η διοργάνωση του Διακρατικού Θεματικού Εργαστηρίου: «Αξιολόγηση ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών στο τοπικό επίπεδο» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, τη Δευτέρα 30/6/2014 στο συνεδριακό κέντρο της «Αγοράς Αργύρη». Στο Εργαστήριο συμμετείχαν ομιλητές από Ελλάδα, Ιρλανδία, Αυστρία, Ισπανία και Ρουμανία. Αναπτύχθηκαν θέματα που άπτονται της εφαρμογής πολιτικών ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, της αξιολόγησης τοπικών σχεδίων δράσης, εντοπισμού και ανάδειξης καλών πρακτικών.
[02-07-2014]
 
.