,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) (595/11-12-2014)

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε Πτυχιούχο ΑΤΕΙ Διοίκησης & Οικονομίας (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου JOY WELCULT (JOB,WEBCULT AND KNOWELEDGE IN LANDSCAPE-CULTURE) σύμφωνα με την αριθ. 155/2014 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.
[22-12-2014]

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: ΕΤΕ έργο 4.1.β. / Διακρατικό θεματικό εργαστήριο στην Πάτρα (30.6.2014)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από την ΑΔΕΠ ΑΕ, η διοργάνωση του Διακρατικού Θεματικού Εργαστηρίου: «Αξιολόγηση ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών στο τοπικό επίπεδο» που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, τη Δευτέρα 30/6/2014 στο συνεδριακό κέντρο της «Αγοράς Αργύρη». Στο Εργαστήριο συμμετείχαν ομιλητές από Ελλάδα, Ιρλανδία, Αυστρία, Ισπανία και Ρουμανία. Αναπτύχθηκαν θέματα που άπτονται της εφαρμογής πολιτικών ένταξης των μεταναστών σε τοπικό επίπεδο, της αξιολόγησης τοπικών σχεδίων δράσης, εντοπισμού και ανάδειξης καλών πρακτικών.
[02-07-2014]

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΣΥΝΕΔΡΕΙΑ: ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Αξιολόγηση ενταξιακών πολιτικών και πρακτικών στο τοπικό επίπεδο

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας - ΑΔΕΠ ΑΕ, εκπροσωπώντας το Δήμο Πατρέων, υλοποιεί το Έργο “4.1.B/12 Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο”. Η υλοποίηση του έργου γίνεται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας «Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών» Δήμου Πατρέων και του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Πάτρας.
[27-06-2014]
 
.