,

Η ΑΔΕΠ στη Διαύγεια

Διαχειριστική Επάρκεια

Δήμος Πατρέων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Improving the Local Government Processes, through exchange of good practices, pilots and training in geospatial technologies (LOCALSATS)

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (ΑΔΕΠ ΑΕ Ανώνυμη Αναπτυξιακή ΟΤΑ), προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Improving the Local Government Processes, through exchange of good practices, pilots and training in geospatial technologies (LOCALSATS), το οποίο είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ENPI CBC MED
[15-05-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (133/2015) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΟΙΚΙΑΚΗ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 37/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΑΔΕΠ ΑΕ

[13-05-2015]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MESP- Managing the Environmental Sustainability of Ports for a durable development

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. (ΑΔΕΠ ΑΕ Ανώνυμη Αναπτυξιακή ΟΤΑ), προκηρύσσει ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου MESP- Managing the Environmental Sustainability of Ports for a durable development το οποίο είναι ενταγμένο στο Διασυνοριακό Πρόγραμμα ENPI CBC MED
[06-05-2015]
 
.