Ανακοινώσεις

Ωρα: 11:27 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το έργο  «Life SEC Adapt  -  Upgrading Sustainable Energy Communities in Mayor Adapt initiative by planning Climate Change Adaptation» (LIFE14  CCA/IT/000316) με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών Α.Ε. συγχρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με το ποσό των 40.000,00 € σύμφωνα με  την υπ. Αριθμ. Απόφαση 106.3/2016 («Συγχρηματοδότηση εγκεκριμένων ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE, με ποσό ύψους 457.000,00 ευρώ το οποίο θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πράσινου Ταμείου οικονομικού έτους 2016.») του  ΔΣ του Πράσινου Ταμείου.Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή