Ανακοινώσεις

Ωρα: 12:41 (pm)

Ημερ/νια: 17/03/2018

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το έργο ARRIVAL CITIES είναι διετές διακρατικό έργο (2016 –2018) ανταλλαγής εμπειριών και αμοιβαίας μάθησης μεταξύ 10 πόλεων, που εστιάζει σε θέματα μετανάστευσης και ενσωμάτωσης. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα URBACT ΙΙΙ μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της ΕΕ, με απώτερο στόχο την ενίσχυση της αειφόρου αστικής ανάπτυξης.

Συντονιστής του έργου είναι ο Δήμος Amadora (PT) και πόλεις-εταίροι είναι:

·         Dresden (DE)

·         Messina (IT)

·         Oldenburg (DE)

·         Πάτρα (GR)

·         Riga (LV)

·         Θεσσαλονίκη (GR)     

·         Val-de-Marne (FR)  

·         Vantaa (FI)

·         Roquetas de Mar (ES)

Φορέας υλοποίησης στην Πάτρα είναι η ΑΔΕΠ ΑΕ

Χρύσα Γεραγά – Τοπική Συντονίστρια – Προϊσταμένη Τμ.Προγραμματισμού & Δικτύωσης

Τ: 2610-361743 / Ε: geraga@adep.gr

 Αναλυτικό υλικό περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του έργου:

 http://urbact.eu/arrival-cities

Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή