·        

Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή

European Anti-Racism Week 2018 / Patras activities: 

 

Patras is celebrating the European Anti-Racism Week 2018 through a variety of actions as an outcome of participatory design by local stakeholders 

Downloads

Επισυναπτόμενο αρχείο 1

Επισυναπτόμενο αρχείο 2

Επισυναπτόμενο αρχείο 3

Σύνδεσμοι

ARRIVAL CITIES

Σύνδεσμος 2

Σύνδεσμος 3