Ανακοινώσεις

Ωρα: 07:18 (pm)

Ημερ/νια: 18/10/2018

Ημέρα : Thursday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

ARRIVAL CITIES / Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών – Τοπική δράση / launching event (18.12.2016)

 

Τοπική δράση προβολής (launching event) του έργου ARRIVAL CITIES στην Πάτρα – Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών (18.12.2016) 

 

 

Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή