Ανακοινώσεις

Ωρα: 11:26 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

ARRIVAL CITIES / Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών – Τοπική δράση / launching event (18.12.2016)

 

Τοπική δράση προβολής (launching event) του έργου ARRIVAL CITIES στην Πάτρα – Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών (18.12.2016) 

 

 

Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή