Ανακοινώσεις

Ωρα: 07:47 (am)

Ημερ/νια: 22/04/2019

Ημέρα : Monday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

ARRIVAL CITIES / Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών – Τοπική δράση / launching event (18.12.2016)

 

Τοπική δράση προβολής (launching event) του έργου ARRIVAL CITIES στην Πάτρα – Παγκόσμια Ημέρα Μεταναστών (18.12.2016) 

 

 

Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή