Ανακοινώσεις

Ωρα: 11:03 (am)

Ημερ/νια: 07/12/2019

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

 ARRIVAL CITIES / Δράση προβολής (19.3.2017)

Ημερίδα προβολής του έργου ARRIVAL CITIES και ενημέρωση για το μηχανισμό διαβούλευσης προς όφελος του ολοκληρωμένου σχεδίου δράσης Πάτρας (Integrated action Plan-IAP) – 19.3.2017

·        

Περιγραφή

Αναλυτική περιγραφή