Λοιπές εκδηλώσεις

Ωρα: 10:44 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Ημερίδα - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Παρασκευή 27/6/2014 με τίτλο: «Επανεξετάζοντας τη Μεταναστευτική Πολιτική: Μαθαίνοντας από τα Προβλήματα, τις Διεθνείς Εμπειρίες και τις Πρακτικές» στο πλαίσιο της δράσης ΕΤΕ 4.1.α/12 «Ανάπτυξη Δικτύων Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών»

Η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας - ΑΔΕΠ ΑΕ, εκπροσωπώντας το Δήμο Πατρέων, υλοποιεί το Έργο “4.1.B/12 Ανάπτυξη Δικτύων συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών και άλλων παρεμφερών οργανώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο”. Η υλοποίηση του έργου γίνεται με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας «Υποστήριξης Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών» Δήμου Πατρέων και του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Πάτρας.

Στα πλαίσια του έργου διοργανώθηκε σε τοπικό επίπεδο, Συνάντηση Εργασίας - Διαβούλευση την Πέμπτη 19 Ιουνίου 2014 (κτίριο «Λαδόπουλου», Ακτή Δυμαίων 50), με τη συμμετοχή εκπροσώπων περισσότερων από δεκαπέντε (15) φορέων και οργανώσεων που δραστηριοποιούνται σε θέματα διαπολιτισμικότητας στην περιοχή της Πάτρας. Στη συνάντηση - διαβούλευση αναπτύχθηκε ανταλλαγή

Σας καλούμε να συμμετέχετε στη δράση ευαισθητοποίησης «Ημέρα των δικαιωμάτων στην Πάτρα», που θα πραγματοποιηθεί Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, 17.30 - 21.30, κτίριο «Αγορά Αργύρη» (Αράτου & Αγ. Ανδρέου, Πάτρα). H δράση υλοποιείται από την «Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας - ΑΔΕΠ ΑΕ» με την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας «Υποστήριξη Δημότη, Εθελοντισμού, Ισότητας Φύλων & Ένταξης Μεταναστών» Δήμου Πατρέων. Αποτελεί μέρος των ολοήμερων δράσεων προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών και ευαισθητοποίησης, που περιλαμ¬βάνουν την παρουσία του Συνηγόρου του Πολίτη στην Πάτρα και υποδοχή των πολιτών για την κατάθεση αναφορών. Εντάσσεται στο πλαίσιο των συντονισμένων ενεργειών φορέων από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατάρτισης - εκπαίδευσης,

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε επιστήμονα Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής ΑΕΙ.(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου ΚΑΘΟΔΗΓΟΣ του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ της ΓΓΕΤ , σύμφωνα με την αριθ. 35/27-03-2013 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε επιστήμονα Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο ΠΕ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 σύμφωνα με την αριθ. 86/02-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.