Λοιπές εκδηλώσεις

Ωρα: 07:19 (am)

Ημερ/νια: 20/09/2018

Ημέρα : Thursday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Ημερίδα - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών - Παρασκευή 27/6/2014 με τίτλο: «Επανεξετάζοντας τη Μεταναστευτική Πολιτική: Μαθαίνοντας από τα Προβλήματα, τις Διεθνείς Εμπειρίες και τις Πρακτικές» στο πλαίσιο της δράσης ΕΤΕ 4.1.α/12 «Ανάπτυξη Δικτύων Συνεργασίας μεταξύ εκπροσώπων κρατών-μελών της Μεσογείου για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών»