Λοιπές εκδηλώσεις

Ωρα: 10:42 (am)

Ημερ/νια: 13/12/2018

Ημέρα : Thursday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε επιστήμονα Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο ΠΕ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 σύμφωνα με την αριθ. 86/02-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.