Λοιπές εκδηλώσεις

Ωρα: 01:31 (am)

Ημερ/νια: 25/06/2018

Ημέρα : Monday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Ανάθεση Σύμβασης Ανεξαρτήτων Υπηρεσιών σε επιστήμονα Πολιτικό Μηχανικό – Συγκοινωνιολόγο ΠΕ (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του SUMMIT (Sustainable Urban Mobility Management Information Technologies) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα - Ιταλία 2007-2013 σύμφωνα με την αριθ. 86/02-07-2012 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.