Λοιπές εκδηλώσεις

Ωρα: 10:37 (am)

Ημερ/νια: 13/12/2018

Ημέρα : Thursday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Ο σημαντικός ρόλος που καλούνται να παίξουν οι εθελοντικές οργανώσεις στα σχέδια Πολιτικής Προστασίας σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών σε ορεινές περιοχές, είναι το θέμα Ημερίδας που διοργανώνει η ΑΔΕΠ Α.Ε. και ο Τομέας Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πατρέων. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2012, κατά τις ώρες 09.30 – 13.30 στον Πολυχώρο Αίγλη (VESO MARE).
Το θέμα έρχεται στη επιφάνεια λόγω των εντεινόμενων φυσικών καταστροφών που οφείλονται κυρίως στην Κλιματική Αλλαγή, αντικείμενο του διακρατικού έργου SKIPASS που υλοποιεί η ΑΔΕΠ Α.Ε. Στην ημερίδα θα γίνουν παρουσιάσεις από στελέχη της Γενική Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Υπουργείο Εσωτερικών), της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΕΕΣ, της

Ανάθεση σύμβασης ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε Επιστήμονα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου «Προώθηση της υπολειμματικής δασικής βιομάζας στη λεκάνη της Μεσογείου» PROFORBIOMED (Promotion of residual forestry biomass in the Mediterranean Basin) του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Med, σύμφωνα με την αριθ. 61/20-5-2011 απόφαση του Δ.Σ. της ΑΔΕΠ Α.Ε.

Η ΑΔΕΠ ΑΕ διοργανώνει ημερίδα με θέμα "Χρηματοδοτήσεις και Διαχείριση των περιοχών Natura 2000" στο πλαίσιο του έργου SURF-NATURE/Interreg IVc στις 14 Απριλίου 2011 στην Πάτρα στο ξενοδοχείο ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ.