Δραστηριότητες
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Ωρα: 10:43 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η ΑΔΕΠ προσφέρει σύνολο υπηρεσιών στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας γιατί δραστηριοποιείται σε διαφορετικά και συμπληρωματικά πεδία παρέμβασης. Προσφέρονται υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και στήριξης των πολιτών. Παράλληλα η ΑΔΕΠ έχει αναπτύξει επαφή με υπάρχουσες επιχειρήσεις και έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ενέργειες τόσο για την ενίσχυση των υπαρχουσών επιχειρήσεων όσο και για την εν γένει στήριξη της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.

Με την αξιοποίηση του έμπειρου επιστημονικού δυναμικού της, η ΑΔΕΠ πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα:

  • να υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό προγραμμάτων
  • να ενταχθεί σε νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα
  • να εκπονήσει νέες προτάσεις και να δημιουργήσει δομές

Στα πλαίσια της υποβολής προτάσεων και της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων, η ΑΔΕΠ σύναψε επαφές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο με δομές της Ε.Ε. όσο και με φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετσι, συνεργάστηκε με Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής της Ε.Ε., με τα Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ καθώς και με το Ταμείο Συνοχής.

Επίσης, σύναψε σχέσεις συνεργασίας με ελληνικά Υπουργεία και Ινστιτούτα, με Δήμους, Επιμελητήρια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, υγείας, τουρισμού, κοινωνικών υπηρεσιών, απασχόλησης, επιμόρφωσης, κλπ.

Ακολουθεί κατάλογος των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει καθώς και αναλυτική παρουσίαση ορισμένων από αυτά, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ανάπτυξη.

Με την αξιοποίηση του έμπειρου επιστημονικού δυναμικού της, η ΑΔΕΠ πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα:

  • να υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό προγραμμάτων
  • να ενταχθεί σε νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα
  • να εκπονήσει νέες προτάσεις και να δημιουργήσει δομές

Στα πλαίσια της υποβολής προτάσεων και της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων, η ΑΔΕΠ σύναψε επαφές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο με δομές της Ε.Ε. όσο και με φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετσι, συνεργάστηκε με Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής της Ε.Ε., με τα Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ καθώς και με το Ταμείο Συνοχής.

Επίσης, σύναψε σχέσεις συνεργασίας με ελληνικά Υπουργεία και Ινστιτούτα, με Δήμους, Επιμελητήρια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, υγείας, τουρισμού, κοινωνικών υπηρεσιών, απασχόλησης, επιμόρφωσης, κλπ.

Ακολουθεί κατάλογος των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει καθώς και αναλυτική παρουσίαση ορισμένων από αυτά, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ανάπτυξη.

Τρέχοντα
Δεν υπάρχουν τρέχοντα προγράμματα για την κατηγορία αυτή.
Ολοκληρωμένα
Δεν υπάρχουν ολοκληρωμένα προγράμματα για την κατηγορία αυτή.

Με την αξιοποίηση του έμπειρου επιστημονικού δυναμικού της, η ΑΔΕΠ πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα:

  • να υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό προγραμμάτων
  • να ενταχθεί σε νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα
  • να εκπονήσει νέες προτάσεις και να δημιουργήσει δομές

Στα πλαίσια της υποβολής προτάσεων και της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων, η ΑΔΕΠ σύναψε επαφές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο με δομές της Ε.Ε. όσο και με φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετσι, συνεργάστηκε με Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής της Ε.Ε., με τα Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ καθώς και με το Ταμείο Συνοχής.

Επίσης, σύναψε σχέσεις συνεργασίας με ελληνικά Υπουργεία και Ινστιτούτα, με Δήμους, Επιμελητήρια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, υγείας, τουρισμού, κοινωνικών υπηρεσιών, απασχόλησης, επιμόρφωσης, κλπ.

Ακολουθεί κατάλογος των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει καθώς και αναλυτική παρουσίαση ορισμένων από αυτά, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ανάπτυξη.

Στα πλαίσια της υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, η ΑΔΕΠ αξιοποιεί τη δυνατότητα να οικοδομεί ή/και να συμμετέχει σε ποικίλα εταιρικά σχήματα.

Τόσο η επικουρικότητα και η συμπληρωματικότητα που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, όσο και η εταιρική σχέση, που ενισχύει τις από κοινού διαμορφωμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αποτελούν βασικές αρχές στη λειτουργία της ΑΔΕΠ.

Με το σκεπτικό αυτό η ΑΔΕΠ δημιούργησε και διατηρεί σχέσεις επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα Πόλεων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της δια βίου μάθησης, κλπ.


Τρέχοντα
Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής & του Ιονίου

Βασικός σκοπός του  “Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής & του Ιονίου” είναι: να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική ολοκλήρωση στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως διακρατική οργάνωση ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή και συνολική εικόνα για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.