Δίκτυα

Ωρα: 10:55 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Στα πλαίσια της υλοποίησης εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, η ΑΔΕΠ αξιοποιεί τη δυνατότητα να οικοδομεί ή/και να συμμετέχει σε ποικίλα εταιρικά σχήματα.

Τόσο η επικουρικότητα και η συμπληρωματικότητα που εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα, όσο και η εταιρική σχέση, που ενισχύει τις από κοινού διαμορφωμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες αποτελούν βασικές αρχές στη λειτουργία της ΑΔΕΠ.

Με το σκεπτικό αυτό η ΑΔΕΠ δημιούργησε και διατηρεί σχέσεις επικοινωνίας και ανταλλαγής εμπειριών με φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, συμμετέχοντας σε Εθνικά και Διεθνή Δίκτυα Πόλεων στους τομείς της βιώσιμης ανάπτυξης, του χωροταξικού σχεδιασμού, της απασχόλησης, του περιβάλλοντος, της δια βίου μάθησης, κλπ.


Τρέχοντα
Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής & του Ιονίου

Βασικός σκοπός του  “Φόρουμ των Πόλεων της Αδριατικής & του Ιονίου” είναι: να προωθήσει την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και επιστημονική ολοκλήρωση στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, προκειμένου να διευκολυνθεί η διασυνοριακή συνεργασία και να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο ως διακρατική οργάνωση ώστε να δημιουργηθεί μια κοινή και συνολική εικόνα για την περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου.