Εθνικά προγράμματα

Ωρα: 10:32 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Με την αξιοποίηση του έμπειρου επιστημονικού δυναμικού της, η ΑΔΕΠ πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα:

  • να υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό προγραμμάτων
  • να ενταχθεί σε νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα
  • να εκπονήσει νέες προτάσεις και να δημιουργήσει δομές

Στα πλαίσια της υποβολής προτάσεων και της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων, η ΑΔΕΠ σύναψε επαφές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο με δομές της Ε.Ε. όσο και με φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετσι, συνεργάστηκε με Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής της Ε.Ε., με τα Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ καθώς και με το Ταμείο Συνοχής.

Επίσης, σύναψε σχέσεις συνεργασίας με ελληνικά Υπουργεία και Ινστιτούτα, με Δήμους, Επιμελητήρια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, υγείας, τουρισμού, κοινωνικών υπηρεσιών, απασχόλησης, επιμόρφωσης, κλπ.

Ακολουθεί κατάλογος των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει καθώς και αναλυτική παρουσίαση ορισμένων από αυτά, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ανάπτυξη.

Τρέχοντα
Τίτλος Σύντομη Περιγραφή
ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ – ΔΥΕΠ

Η Aναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (ΑΔΕΠ), στο πλαίσιο του ΠΕΠ Δυτ. Ελλάδας (2002-2006) υλοποιεί τις \\\\\\"Δράσεις Υποστήριξης Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας\\\\\\" (ΔΥΕΠ). Οι \\\\\\"Δράσεις Υποστήριξης Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας\\\\\\" - ΔΥΕΠ υλοποιούνται προς όφελος όλων όσων ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, καθώς και όσων έχουν μια επιχείρηση και επιθυμούν να αναζητήσουν προσωπικό για απασχόληση ή να αναζητήσουν προγράμματα επιδότησης. Το αντικείμενο των δράσεων αυτών είναι επομένως διπλό, αφού αφενός οι ΔΥΕΠ θα υποστηρίζουν τις διαδικασίες δημιουργίας νέων μικρών επιχειρήσεων και αφετέρου θα στηρίζει την επιχειρηματικότητα όλων όσων ήδη έχουν δραστηριοποιηθεί στον τομέα αυτό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανέργους ή υποαπασχολούμενους, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της παλαιάς πόλης των Πατρών και σε άτομα που ανήκαν σε ειδικές πληθυσμιακές ομάδες που αντιμετωπίζουν προβλήματα αποκλεισμού από την αγορά εργασίας.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ
ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ

Η ΑΔΕΠ ανακοινώνει την έναρξη της δεύτερης φάσης του σχεδίου δράσης «ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ» στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος. Το σχέδιο δράσης ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άνεργες γυναίκες άνω των 25 ετών, άνεργες κάτω των 25 ετών, και εργαζόμενες με σκοπό την ένταξή τους ή την καλυτέρευση της θέσης τους στην αγορά εργασίας. Οι ενδιαφερόμενες να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους γραφεία και ΚΠΑ του ΟΑΕΔ από τις 1 έως 28 Απριλίου 2005 για την παραλαβή παραπεμπτικού σημειώματος για την ένταξή τους στο πρόγραμμα. Το πρόγραμμα απευθύνετε σε άνεργες όλης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Συγκεκριμένα στο Νομό Αιτωλοακαρνανίας οι ενδιαφερόμενες μπορούν να παραλαμβάνουν τα παραπεμπτικά τους στο ΚΠΑ Αγρινίου, ΤΥ ΟΑΕΔ Μεσολογγίου, ΤΥ ΟΑΕΔ Ναυπάκτου. Στο Νομό Αχαΐας στο ΚΠΑ Πατρών και στο ΤΥ ΟΑΕΔ Αιγίου. Στο Νομό Ηλείας στο ΚΠΑ Πύργου και στο ΤΥ ΟΑΕΔ Αμαλιάδας.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ