Ολοκληρωμένα

Ωρα: 10:59 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Ολοκληρωμένα

Το πρόγραμμα Adriatic Action Plan 2020 – Πρόγραμμα Δράσης της Αδριατικής 2020 (Aap2020) ενθαρρύνει και διαχειρίζεται την εφαρμογή της Τοπικής Ατζέντα 21.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

 Το έργο PIMMSCapital (Capitilizing on Partner Initiatives in Mobility Management Services),  αφορά στην κεφαλαιοποίηση πρακτικών και αποτελεσμάτων από άλλες Ευρωπαϊκές πόλεις που συμμετέχουν στο διακρατικό δίκτυο με έμφαση στα ευφυή συστήματα μεταφορών και την έξυπνη διαχείριση της κυκλοφορίας.

  Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν οι φορείς  :

 1. traffiQ – Frankfurt Public Transport Authority, DE
 2. Rhein-Main Passenger Transport Association Service Company, DE
 3. Basilicata Region, IT
 4. VenetoRegion - Community Programme Department, IT
 5. Province of Treviso, IT
 6. Southern & Eastern Regional Assembly, IRL
 7. Regional Council of Moravia-Silesia Cohesion Region, CZ
 8. Central Transdanubian Regional Development Agency, HU
 9. West-Transdanubian Regional Development Agency, HU
 10. West Midlands Leaders Board, UK
 11. Worcestershire County Council, UK
 12. Herefordshire Council, UK
 13. RegionofWesternGreece, GR
 14. Patras Municipal Enterprise for Planning & Development S.A., GR
 15. Research Academic Computer Technology Institute, GR
 16. Swedish Rail Administration, SE
 17. LarnacaMunicipality, CY
 18. SofiaMunicipality, BG

 Το έργο με τίτλο «TICTYM:Towards Intercultural Cities through Youth Music Activities» υποβλήθηκε από το Δήμο Λεμεσσού με την ΑΔΕΠ Α.Ε. ως εταίρο από την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “YouthinAction/ Action3: YouthintheWorld/ 3.1.: CooperationwithNeighbouringCountries– Training& Networking”. Εταίροι στο έργο αποτέλεσαν επίσης ΜΚΟ νέων από Βέλγιο, FYROMκαι Τουρκία.

Βασική δράση του έργου είναι ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που ολοκληρώθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου (15-20.9.2010), με στόχο οι νέοι να γίνουν πρωταγωνιστές στο να καταστούν οι ευρωπαϊκές πόλεις χώροι ανάδειξης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, σε θέσπιση πολιτιστικών θεσμών με την εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) νέων σε σύνδεση με τις τοπικές αρχές, στην ενσωμάτωση στρατηγικής για τη διαπολιτισμικότητα σε επιμέρους τομείς τοπικής ανάπτυξης πέραν της εκπαίδευσης, κλπ. Απώτερος στόχος του έργου είναι οι φορείς-εταίροι να αξιοποιήσουν τις επαφές τους, ώστε να διαδοθεί και να πολλαπλασιαστεί η ιδέα της διαπολιτισμικότητας με εμπλοκή των νέων, στη ευρωμεσογειακή ζώνη.

Η ομάδα της Πάτρας έκανε παρουσίαση για την πόλη μας, είχε συντάξει αναλυτική περιγραφή που μοιράστηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μαζί με σχετικό ενημερωτικό υλικό και έδωσε αναμνηστικά α συσταθεί και να λειτουργεί παράλληλα με το φορέα-εταίρο αποτελεσματικά για την υλοποίηση του έργου.

Είναι γεγονός, ότι το έργο «TICTYM» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δραστηριοποίηση της Πάτρας μέσω της «ΑΔΕΠ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών» στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Διαπολιτισμικές Πόλεις», που συντονίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μάλιστα, η συμμετοχή αυτή της ΑΔΕΠ Α.Ε. στο έργο «TICTYM», πρόκειται να παρουσιαστεί ως καλή πρακτική στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο (newsletter) που εκδίδει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Επίσης είναι αξιοσημείωτο, ότι δεδομένης της αδελφοποίησης της Πάτρας με τη Λεμεσό και του κοινού ενδιαφέροντος των δύο πόλεων σε θέματα διαπολιτισμικότητας, είναι σχεδόν σίγουρη και η συμμετοχή της Λεμεσού στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Διαπολιτισμικές Πόλεις». Η ΑΔΕΠ Α.Ε. έχει ήδη κάνει τη σχετική ενημέρωση και έχει βοηθήσει στην επαφή της Κυπριακής πόλης με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πατρέων, η ΚΔΕΠ, η ΔΕΠΑΠ και η ΕΤΤΑ-nfo Centre υποστήριξαν την προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Το Πρόγραμμα ISOLABELLA αφορά την εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που θα έχει ενσωματώσει όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Το πρόγραμμα FREEMED αφορά την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου μεταφορών εν όψει της εφαρμογής της ελεύθερης ζώνης εμπορίου το 2010

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» αποτελεί ένα εγκεκριμένο Πρόγραμμα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC SOUTH το οποίο εστιάζει στη συνεργασία και τον συντονισμό των χωρών της Μεσογείου, στο πεδίο της προστασίας και διαχείρισης της φυσικής, πολιτιστικής και τοπιακής κληρονομιάς σε προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura 2000, περιοχές φυσικού κάλους κ.α.)

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Το έργο στοχεύει στη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ δημόσιων δομών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ενεργών πολιτικών απασχόλησης στην περιοχή της Μεσογείου ώστε να προωθείται η γεωγραφική κινητικότητα για να ενισχύσει τις τοπικές αγορές εργασίας.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ