Τρέχοντα

Ωρα: 10:35 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Τρέχοντα

Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στην Οικονομική Ανάπτυξη των Αστικών Πόλων

Το έργο RUNUP υλοποιείται στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας UrbactIIκαι αφορά τις τοπικές οικονομίες αστικών κέντρων μεσαίου μεγέθους (50.000-200.000 κατοίκων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως αυτές μπορούν να ενισχυθούν από τη συνεργασία των φορέων γνώσης (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα) με τις επιχειρήσεις των πόλεων, χρησιμοποιώντας ως καταλύτη τις αναπτυξιακές δομές των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο e-citizenII, στοχεύει στην ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας στην Ε.Ε., υποστηρίζοντας επιλεγμένες Ευρωπαϊκές πόλεις και οργανισμούς να αναπτύξουν αποτελεσματικές, διαφανείς, κοστοστρεφείς και με έμφαση στην κοινωνική συνοχή πολιτικές και στρατηγικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με επίκεντρο τον πολίτη. Στο έργο συμμετέχουν 12 φορείς, εκπροσωπώντας χώρες της Ε.Ε., με ισχυρό υπόβαθρο στις νέες τεχνολογίες και υποδομές Πληροφορικής και επικοινωνιών και συντονιστή εταίρο το Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Βαλτικής που εδρεύει στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας.

 Το έργο αφορά την ανάδειξη και την αξιοποίηση του δυναμικού των νέων ατόμων κάθε πόλης-εταίρου υλοποιώντας δράσεις με τους νέους για τους νέους. Συντονιστής είναι η πόλη του Ρόττερνταμ και το εταιρικό σχήμα περιλαμβάνει εκτός από την πόλη της Πάτρας-ΑΔΕΠ Α.Ε. τις πόλεις Ρήγα (Λεττονία), Βαρσοβία & Γκντάσκ (Πολωνία), Μπέρμινχαμ & Γλασκόβη (Αγγλία), Βαλένθια (Ισπανία), Αμβέρσα (Βέλγιο), Γκέτεμποργκ (Σουηδία).

To έργο ασχολείται με επιμέρους άξονες δράσεων και καλών πρακτικών π.χ. ενεργή μετάβαση από την εκπαίδευση στην αγορά εργασίας, καλές πρακτικές ως προς τον ολιστικό συντονισμό πρωτοβουλιών από νέους καθώς και δραστήριων δομών της πόλης προς όφελός τους.

Σε κάθε πόλη-εταίρο είναι χαρακτηριστικός ο υποστηρικτικός ρόλος που θα διατελέσει το τοπικό δίκτυο εταίρων (Local Support Group-LSG) που πρέπει να συσταθεί και να λειτουργεί παράλληλα με το φορέα-εταίρο αποτελεσματικά για την υλοποίηση του έργου.

Το έργο  Life SEC Adapt   (Αναβάθμιση των Ενεργειακά Βιώσιμων Κοινοτήτων, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ΣΥΜΦΩΝΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ των ΔΗΜΑΡΧΩΝ   σχεδιάζοντας  στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή) υλοποιείται στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας LIFE Climate Change Adaptation και στοχεύει στη  χάραξη και υλοποίησης τοπικών πολιτικών προσαρμογής στη κλιματική αλλαγή.