Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στην Οικονομική Ανάπτυξη των Αστικών Πόλων

Το έργο RUNUP υλοποιείται στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας UrbactIIκαι αφορά τις τοπικές οικονομίες αστικών κέντρων μεσαίου μεγέθους (50.000-200.000 κατοίκων) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πως αυτές μπορούν να ενισχυθούν από τη συνεργασία των φορέων γνώσης (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα, Ερευνητικά Κέντρα) με τις επιχειρήσεις των πόλεων, χρησιμοποιώντας ως καταλύτη τις αναπτυξιακές δομές των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης.

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: The Role of Universities for Economic Development in Urban Poles (RUNUP)

Κατάσταση του έργου: Τρέχον

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: URBACT II
Φορέας χρηματοδότησης: European Regional Development Fund
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία:
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 646.629 €

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.: 43.550 €

Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Έτος υλοποίησης: 2008-2011
Ημερομηνία έναρξης: 21.11.2008
Διάρκεια σε μήνες: 30

Περιγραφή:

Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στην Οικονομική Ανάπτυξη των Αστικών Πόλων

Το έργο UrbactII- RunUP. πρόκειται ουσιαστικά για ένα δίκτυο εννέα πόλεων της Ε.Ε., οι οποίες έχουν τον κοινό στόχο να σχεδιαστούν αναπτυξιακές στρατηγικές/δομές που θα έχουν τη μορφή Τριπλής Έλικας (TripleHelixDevelopment). Οι δομές αυτές θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη και να εντοπίσουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα-καινοτομίες στους αστικούς πόλους.

Επειδή τα δίκτυα πόλεων τα οποία σχηματίζονται στα πλαίσια του προγράμματος UrbactII έχουν αντίκτυπο στο σχεδιασμό των τοπικών και περιφερειακών στρατηγικών ανάπτυξης, κάθε πόλη που συμμετέχει στο δίκτυο σχηματίζει μία «Ομάδα τοπικής Υποστήριξης Urbact» στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των ακαδημαϊκών φορέων και ινστιτούτων της περιοχής, μαζί με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και επαγγελματιών της πόλης. Στην ομάδα Τοπικής υποστήριξης της Πάτρας συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών και το Κέντρο Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδας. Συμπληρωματικά στις δράσεις του δικτύου UrbactII-RunUP, εμπλέκεται ως  συσχετιζόμενος εταίρος η διαχειριστική αρχή του ΠΕΠ (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), με στόχο την υιοθέτηση των στρατηγικών ανάπτυξης σε δράσεις του Επιχειρησιακού της Προγράμματος για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

 Το έργο συντονίζεται από το Gateshead Metropolitan Borough Council (UK) και συμμετέχουν επίσης οι πόλεις της Πάτρας (Ελλάδα), του Campobasso (Ιταλία), του Solna (Σουηδία), του Barakaldo (Ισπανία), του Lezno(Πολωνία), της Dunkerque(Γαλλία) της Agueda(Πορτογαλία) και του Potsdam(Γερμανία). Η συνολική διάρκεια υλοποίησης του έργου, το οποίο υλοποιείται σε δύο φάσεις, είναι συνοικά 36 μήνες.

Downloads

RUnUP newsletter March 2011 

RUnUP newsletter June 10

RUnUP newsletter FEB 10

RUnUP newsletter DEC 09

RUnUP_Newsletter_Nov_09

Σύνδεσμοι

Website με πληροφορίες για το έργο (http://urbact.eu/en/projects/innovation-creativity/runup/the-role-of-universities-for-economic-development-in-urban-poles/)