Το έργο με τίτλο «TICTYM:Towards Intercultural Cities through Youth Music Activities» υποβλήθηκε από το Δήμο Λεμεσσού με την ΑΔΕΠ Α.Ε. ως εταίρο από την Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “YouthinAction/ Action3: YouthintheWorld/ 3.1.: CooperationwithNeighbouringCountries– Training& Networking”. Εταίροι στο έργο αποτέλεσαν επίσης ΜΚΟ νέων από Βέλγιο, FYROMκαι Τουρκία.

Βασική δράση του έργου είναι ειδικό εκπαιδευτικό σεμινάριο που ολοκληρώθηκε στη Λεμεσό της Κύπρου (15-20.9.2010), με στόχο οι νέοι να γίνουν πρωταγωνιστές στο να καταστούν οι ευρωπαϊκές πόλεις χώροι ανάδειξης διαπολιτισμικών δραστηριοτήτων.

Συγκεκριμένα, το σεμινάριο έδωσε έμφαση στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση, σε θέσπιση πολιτιστικών θεσμών με την εμπλοκή Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) νέων σε σύνδεση με τις τοπικές αρχές, στην ενσωμάτωση στρατηγικής για τη διαπολιτισμικότητα σε επιμέρους τομείς τοπικής ανάπτυξης πέραν της εκπαίδευσης, κλπ. Απώτερος στόχος του έργου είναι οι φορείς-εταίροι να αξιοποιήσουν τις επαφές τους, ώστε να διαδοθεί και να πολλαπλασιαστεί η ιδέα της διαπολιτισμικότητας με εμπλοκή των νέων, στη ευρωμεσογειακή ζώνη.

Η ομάδα της Πάτρας έκανε παρουσίαση για την πόλη μας, είχε συντάξει αναλυτική περιγραφή που μοιράστηκε σε όλους τους συμμετέχοντες μαζί με σχετικό ενημερωτικό υλικό και έδωσε αναμνηστικά α συσταθεί και να λειτουργεί παράλληλα με το φορέα-εταίρο αποτελεσματικά για την υλοποίηση του έργου.

Είναι γεγονός, ότι το έργο «TICTYM» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δραστηριοποίηση της Πάτρας μέσω της «ΑΔΕΠ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πατρών» στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Διαπολιτισμικές Πόλεις», που συντονίζεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μάλιστα, η συμμετοχή αυτή της ΑΔΕΠ Α.Ε. στο έργο «TICTYM», πρόκειται να παρουσιαστεί ως καλή πρακτική στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο (newsletter) που εκδίδει το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Επίσης είναι αξιοσημείωτο, ότι δεδομένης της αδελφοποίησης της Πάτρας με τη Λεμεσό και του κοινού ενδιαφέροντος των δύο πόλεων σε θέματα διαπολιτισμικότητας, είναι σχεδόν σίγουρη και η συμμετοχή της Λεμεσού στο ευρωπαϊκό δίκτυο «Διαπολιτισμικές Πόλεις». Η ΑΔΕΠ Α.Ε. έχει ήδη κάνει τη σχετική ενημέρωση και έχει βοηθήσει στην επαφή της Κυπριακής πόλης με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Το Γραφείο Εθελοντισμού του Δήμου Πατρέων, η ΚΔΕΠ, η ΔΕΠΑΠ και η ΕΤΤΑ-nfo Centre υποστήριξαν την προσπάθεια σε τοπικό επίπεδο.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: TICTYM
Κατάσταση του έργου: Ολοκληρωμένο

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: YOUTH IN ACTION
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-EACEA
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία: 313ΥΙΑ2010
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 39.505 EYΡΩ

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.: 9.800 ΕΥΡΩ

Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής: «Επιλογή – Πολιτιστική Κίνηση Δήμου Λεμεσού»
Έτος υλοποίησης: 2010
Ημερομηνία έναρξης: 1.9.2010
Διάρκεια σε μήνες: 3

Περιγραφή:

The project is a result of long-term consultative process among different youth and cultural organizations. The partners from Cyprus and FYROM are national member sections of Brussels-based international NGO Jeunesses Musicales International (JMI) active on European level. The partner from Bosnia & Herzegovina is an informal group of young people under the registration of NGO that is expected to become the member of JMI. In order to match the thematics of the project, the partner from Greece was also idetified through contact of Jeunesses Musicales Greece and is a body with huge experience in urban development, intercultural dialogue and European affairs that will be shared to the rest of the participants. The Pera Fine Arts participated in “Cyprus in Action” project in January 2010, in Limassol, when the first contacts were made. All partners work in the field of youth culture.

The partners will: a) select the participants through transparent procedures, b) equip the participants with necessary material and passed project summaries in order to be shared with partners, c) organize the travel arrangements, d) take care of project preparations and evaluation.

Jeunesses Musicales International, as an organization working on European Level, will in addition announce a public call for trainers and facilitators.

In order to ensure participation of all partners, a number of measures was established: video conferences, weekly reports of the activities, draft project descriptions and timetables. All partners will be involved in evaluation through: questionnairs, informal interviews, collecting photo and video material and uploading it to social software applications (Facebook, Youtube, Picasa etc). They will also write the press releasses in local newspapers and inform local authorities in the cities that participants are coming from about the program.

The 5 days training course “Towards Intercultural Cities Through Youth Music” (TICTYM) aims to enable about 40 young musicians, cultural organizers and young representatives of intermediary institutions (emphasis on music educational, local governments and NGOs) from both Cypriot communities, Greece, Turkey, Bosnia & Herzegovina and FYRΟΜ,  to become agents of change in making  European cities better places for living through intercultural youth activities. Specifically, (i) young musicians will be trained to develop the intercultural musical-educational programs for festivals and school concerts, (ii) young cultural organizers to realize such projects, (iii) representatives of local authorities to provide policy support, (iv) conservatories and school teachers to integrate and implement intercultural (extracurricular) activities into the  formal and non-formal educational systems, and (v) Youth Music NGO representatives to disseminate and multiply the concept throughout the Euro-Mediterranean basin. The systems of sustainable institutional development will be created and maintened in parallel. The trainers wereselected from educational and cultural institutions, local authorities and development NGOs already working on intercultural cities concept

Effort will be made to contrinue the project hrough the organisation of an ethno-Meditteranean youth camp.

Downloads

 

Σύνδεσμοι

Europa - Youth (http://ec.europa.eu/youth/)

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (http://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1)

Αρχεία σχετικά με το Έργο (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/newsletter/newsletter12/newsletter12_en.asp)