Ολοκληρωμένα

Ωρα: 10:54 (am)

Ημερ/νια: 07/12/2019

Ημέρα : Saturday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Το Πρόγραμμα ISOLABELLA αφορά την εφαρμογή ενός βιώσιμου μοντέλου τουριστικής ανάπτυξης που θα έχει ενσωματώσει όλες τις απαιτούμενες περιβαλλοντικές παραμέτρους.

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: ISOLABELLA
Κατάσταση του έργου: Ολοκληρωμένο

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: Κοινοτική Πρωτοβουλία
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και ΕΛΛΗΝΙΞΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία:
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου:

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.:


Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής: ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Έτος υλοποίησης:
Ημερομηνία έναρξης:
Διάρκεια σε μήνες: