Το πρόγραμμα FREEMED αφορά την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου μεταφορών εν όψει της εφαρμογής της ελεύθερης ζώνης εμπορίου το 2010

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: FREEMED
Κατάσταση του έργου: Ολοκληρωμένο

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: Κοινοτική Πρωτοβουλία
Φορέας χρηματοδότησης: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και ΕΛΛΗΝΙΞΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία:
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου:

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.:


Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής: ΗΛΙΑΣ ΚΑΡΑΣΠΗΛΙΟΣ
Έτος υλοποίησης:
Ημερομηνία έναρξης:
Διάρκεια σε μήνες:

Downloads

Επισυναπτόμενο αρχείο

Επισυναπτόμενο αρχείο

Σύνδεσμοι