Το «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» αποτελεί ένα εγκεκριμένο Πρόγραμμα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC SOUTH το οποίο εστιάζει στη συνεργασία και τον συντονισμό των χωρών της Μεσογείου, στο πεδίο της προστασίας και διαχείρισης της φυσικής, πολιτιστικής και τοπιακής κληρονομιάς σε προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura 2000, περιοχές φυσικού κάλους κ.α.)

Φορέας Υλοποίησης: ΑΔΕΠ

Περιγραφή

Τίτλος του έργου: ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Κατάσταση του έργου: Ολοκληρωμένο

Χρηματοδοτικά στοιχεία

Τίτλος Προγράμματος: INTERREG IIIC SOUTH
Φορέας χρηματοδότησης:
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης / Ημερομηνία:
Συνολικός Προϋπολογισμός του έργου: 1.081.621,00 Eυρώ

Προϋπολογισμός ΑΔΕΠ Α.Ε.:

Συνοπτική Παρουσίαση

Συντονιστής: Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου (Ιταλία).
Έτος υλοποίησης:
Ημερομηνία έναρξης:
Διάρκεια σε μήνες:

Περιγραφή:

INTERREG IIIC ΝΟΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΚΤΥΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ»

ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

 

INTERREG IIIC SOUTH «PARKS NETWORK PROJECT»

INTERNATIONAL CO-OPERATION ON PROTECTED NATURAL AREAS IN THE MEDITERRANEAN AREA

 

 

Το «ΔΙΚΤΥΟ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ» αποτελεί ένα εγκεκριμένο Πρόγραμμα στα πλαίσια της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIC SOUTH το οποίο εστιάζει στη συνεργασία και τον συντονισμό των χωρών της Μεσογείου, στο πεδίο της προστασίας και διαχείρισης της φυσικής, πολιτιστικής και τοπιακής κληρονομιάς σε προστατευόμενες περιοχές (Εθνικά Πάρκα, περιοχές Natura 2000, περιοχές φυσικού κάλους κ.α.)

 

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εκπροσωπούμενες από αντίστοιχους φορείς 14 περιοχές της Μεσογείου από την Ε.Ε. καθώς τις ονομαζόμενες «Τρίτες Χώρες» :

 

· Υπουργείο Γεωργίας και Δασών της Αλγερίας

· Περιφέρεια της Μούρθια - Ισπανίας

· Φορέας Περιβάλλοντος της περιοχής της Ανδαλουσίας-Ισπανίας

· Δήμος της Κόρδοβα Ισπανίας

· Υπουργείο Περιβάλλοντος του Μαρόκκο

· Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου Β. Σποράδων - Ελλάς

· Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας - Ελλάς

· Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου - Ιταλία

· Περιφέρεια Καμπανίας - Ιταλία

· Περιφέρεια Σικελίας - Ιταλίας

· Υπηρεσία Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού της Μάλτας

· Υπηρεσία των Εθνικών Προστατευόμενων Φυσικών Πάρκών -Ισραήλ

· Εθνικό Πάρκο της Πενέδα Γκέρες - Πορτογαλίας

· Υπουργείο Περιβάλλοντος της Τυνησίας

 

μεταξύ αυτών και η Αναπτυξιακή Δημοτική Επιχείρηση Πάτρας (ΑΔΕΠ) με χώρο αναφοράς τη περιοχή Natura 2000 του όρους Παναχαϊκού. Επικεφαλής του Προγράμματος είναι το Εθνικό Πάρκο του Βεζούβιου (Ιταλία).

Ο Συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 1.370.000 €.

 

Οι δράσεις του Δικτύου των Πάρκων έχουν ως βασικούς στόχους τους εξής :

· Τη μεταφορά εμπειρίας, τεχνογνωσίας και επιτυχημένα εφαρμοσμένων παραδειγμάτων ( Best practices)

· Την αναζήτηση κοινών μοντέλων διαχείρισης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν

· Την ανάπτυξη ενός σχεδιασμού που βασίζεται στους κοινούς στόχους της Ε.Ε.

 

 

Αναλυτικότερα στα πλαίσια του Προγράμματος η ΑΔΕΠ έχει αναλάβει να υλοποιήσει τις εξής δράσεις:

 

ό Την υλοποίηση πιλοτικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που θα αφορά το χώρο αναφοράς (Παναχαϊκό)

ό Την εκπόνηση μελέτης ανάπτυξης του οικοτουρισμού στη περιοχή του Παναχαϊκού

ό Διοργάνωση συνάντησης εργασίας (Workshop) με θεματικές το οικολογικό δίκτυο, τις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών (Το Workshop θα είναι τριήμερο και πραγματοποιηθεί στη πόλη μας το 2006)

ό Η παραγωγή ενημερωτικού υλικού (Φυλλάδιο, εκπαιδευτικού υλικού, multi-media και CD-rom).

ό Καταχώριση του πληροφοριακού υλικού που μας αφορά στον ιστοχώρο του Δικτύου (www.retedeiparchi.com)

ό Τη σύνταξη στο ΝEWSLETTER που θα δημοσιεύει περιοδικά το Δίκτυο, χώρου που θα αφορά τη περιοχή αναφοράς μας.

 

Το Πρόγραμμα θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο του 2007.

Σύνδεσμοι