Μελέτες και έρευνες

Ωρα: 10:31 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Με την αξιοποίηση του έμπειρου επιστημονικού δυναμικού της, η ΑΔΕΠ πέτυχε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα:

  • να υλοποιήσει με επιτυχία σημαντικό αριθμό προγραμμάτων
  • να ενταχθεί σε νέες κοινοτικές πρωτοβουλίες και προγράμματα
  • να εκπονήσει νέες προτάσεις και να δημιουργήσει δομές

Στα πλαίσια της υποβολής προτάσεων και της υλοποίησης των εγκεκριμένων δράσεων, η ΑΔΕΠ σύναψε επαφές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος τόσο με δομές της Ε.Ε. όσο και με φορείς σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ετσι, συνεργάστηκε με Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής της Ε.Ε., με τα Διαρθρωτικά Ταμεία ΕΚΤ & ΕΤΠΑ καθώς και με το Ταμείο Συνοχής.

Επίσης, σύναψε σχέσεις συνεργασίας με ελληνικά Υπουργεία και Ινστιτούτα, με Δήμους, Επιμελητήρια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και με εκπροσώπους του ιδιωτικού τομέα σε θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, υγείας, τουρισμού, κοινωνικών υπηρεσιών, απασχόλησης, επιμόρφωσης, κλπ.

Ακολουθεί κατάλογος των προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει καθώς και αναλυτική παρουσίαση ορισμένων από αυτά, με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική ανάπτυξη.