Υπηρεσίες προς του πολίτες και τις επιχειρήσεις

Ωρα: 11:44 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Η ΑΔΕΠ προσφέρει σύνολο υπηρεσιών στους πολίτες της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής της Αχαΐας γιατί δραστηριοποιείται σε διαφορετικά και συμπληρωματικά πεδία παρέμβασης. Προσφέρονται υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα, συμβουλευτικής, ενημέρωσης και στήριξης των πολιτών. Παράλληλα η ΑΔΕΠ έχει αναπτύξει επαφή με υπάρχουσες επιχειρήσεις και έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει ενέργειες τόσο για την ενίσχυση των υπαρχουσών επιχειρήσεων όσο και για την εν γένει στήριξη της νέας επιχειρηματικής πρωτοβουλίας.