Διοικητικό Συμβούλιο

Ωρα: 11:09 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα παρακάτω:

1. Αντωνόπουλος Ανδρέας,  Πρόεδρος ΔΣ

2. Νικηφορίδης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος,  Αντιπρόεδρος ΔΣ

3. Ψυχογιοπούλου Παπανικήτα Κατερίνα,  Διευθύνουσα Σύμβουλος ΑΔΕΠ ΑΕ, Μέλος ΔΣ

4. Αγγελόπουλος Ζήσιμος, Εκπρόσωπος Οικονομικού Επιμελητηρίου, Μέλος ΔΣ

5. Γεωργακοπούλου Πηνελόπη, Δημότης, Μέλος ΔΣ

6. Κανελλόπουλος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΔΣ 

7. Ντρίνιας Θεόδωρος, Δημοτικός Σύμβουλος, Μέλος ΔΣ

8. Πολίτης Σπυρίδων, Δημότης, Μέλος ΔΣ 

9. Σάμη Γεωργία, Δημότης, Μέλος ΔΣ