Το ανθρώπινο δυναμικό της ΑΔΕΠ Α.Ε περιλαμβάνει πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων διαφόρων ειδικοτήτων (χωροτάκτες - πολεοδόμοι, πολιτικοί μηχανικοί, περιβαλλοντολόγοι, νομικοί, οικονομολόγοι, κλπ.) που απασχολούνται σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε θέματα σχεδιασμού, αστικής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, απασχόλησης, τουρισμού, τοπικής οικονομίας, εκπαίδευσης, νεολαίας, κ.α. Παράλληλα, για την εκπλήρωση των σκοπών της, η ΑΔΕΠ συνεργάζεται με εξωτερικούς συνεργάτες και έκτακτο προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.