Τοπικής Ανάπτυξης & Οικονομίας

Ωρα: 10:32 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Περιγραφή του τομέα

Σκοπός του τμήματος είναι η αξιοποίηση όλων των υπαρχουσών δυνατοτήτων σε Τοπικό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (χρηματοδοτήσεων, προγραμμάτων, κοινωνικών δικτύων, αναπτυξιακών πρωτοβουλιών κλ.π) για την μέγιστη ανάπτυξη του Δήμου της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής στους παρακάτω άξονες:

 • Επιχειρηματικότητα και καινοτομία
 • Ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας
 • Τουρισμός και πολιτισμός
 • Κοινωνική πολιτική και Οικονομία

Έργα - Δραστηριότητες

Το τμήμα ειδικότερα:

 • Στηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικών εταίρων με στόχο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης
 • Σχεδιάζει και εφαρμόζει δράσεις με σκοπό την τόνωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας.
 • Αναπτύσσει πρωτοβουλίες και συνεργασίες, εκπονεί μελέτες και αξιοποιεί προγράμματα για ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικής οικονομίας και της προώθησης πνεύματος καινοτομίας.
 • Σχεδιάζει και υποστηρίζει δράσεις για την κοινωνική πολιτική και οικονομία.
 • Μεριμνά για τη δημιουργία ειδικών πλαισίων και δικτύων συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα για την τουριστική ανάπτυξη της πόλης.
 • Σχεδιάζει δράσεις για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της πόλης για την επίτευξη της μέγιστης δυνατής βελτίωσης της τουριστικής εμπειρίας μέσα από τη παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και την αναβάθμιση των τουριστικών υποδομών.
 • Προωθεί τη δημιουργία τουριστικής συνείδησης και κουλτούρας φιλοξενίας στον τοπικό πληθυσμό και τον επιχειρηματικό κόσμο.
 • Ενισχύει πρωτοβουλίες σε σχέση με τη σύγχρονη δημιουργία.
 • Αναπτύσσει συνεργασία με ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς για προώθηση ζητημάτων κοινού συμφέροντος.

Προσωπικό - Επικοινωνία

Επώνυμο Όνομα Θέση Τηλέφωνο Fax
Παπαχριστόπουλος Κωνσταντίνος Υπεύθυνος Τμήματος 2610-361748 2610-361749