Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ωρα: 10:59 (pm)

Ημερ/νια: 12/11/2019

Ημέρα : Tuesday

Δημοτικά ποδήλατα Πάτρας

Σύστημα Αστικής Κινητικότητας Πάτρας

 

Περιγραφή του τμήματος

Βασικοί στόχοι του τμήματος Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης αποτελούν:

 • Η Προστασία και βελτίωση του αστικού φυσικού περιβάλλοντος.
 • Η συμβολή στην Βιώσιμη διακυβέρνηση των αστικών περιοχών.
 • Η προώθηση της ισότητας, της κοινωνικής ένταξης και της αναζωογόνησης των υποβαθμισμένων αστικών ζωνών.
 • Η βελτίωση της οικο-αποδοτικότητας στη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Η προστασία της δημόσιας υγείας από τους κινδύνους που εγκυμονεί η υποβάθμισή του.
 • Η ενδυνάμωση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής μεταβολής Βασικοί τομείς δράσης.

Οι κύριοι τομείς δράσης στον τμήματος του Περιβάλλοντος και της Ενέργειας είναι οι εξής:

 • Προστασία φυσικού περιβάλλοντος – Παναχαϊκό Όρος.
 • Περιβαλλοντική Εκπαίδευση - Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Διαχείριση απορριμμάτων – ανακύκλωση.
 • Κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Εφαρμογή βιώσιμης ανάπτυξης στο αστικό περιβάλλον (Local Αgenda 21).
 • Επιστημονική υποστήριξη σε θέματα περιβάλλοντος στο Δήμο Πατρέων